SAPSNKRA Subjek Wajib Lulus Ting 4&5

Mulai Febuari 2016, kementerian telah membuat penambahbaikan dengan menetapkan subjek wajib lulus untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5.

Kementerian telah mengeluarkan subjek Bahasa Inggeris daripada senarai subjek wajib lulus untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Mulai daripada tarikh tersebut, hanya subjek Bahasa Melayu dan Sejarah sahaja yang wajib lulus.


Segala maklumat penambahbaikan akan dikemaskini dari masa ke semasa.

0 comment... add one now